بسیجیه زنگ میزنه

بسیجیه زنگ میزنه

بسیجیه زنگ ميزنه به صدا سيما، ميگه: بابا اين چه وضعيه؟! اين چه تصاويره مستهجني بود که تو سریال امشب نشون داديد؟! يارو بهش ميگه: قربان ما که فقط صحنه جمع شدن بسیجی ها را  نشون داديم. بسیجیه ميگه: بابا اونجایی که ساندیس پخش می کردن بسیجی ها سرکول همدیگر بالا میرفتند را نشان ندادید……