خبرهای خنده دار و جنجالی از خامنه ای و روحانی و سوتی های تلویزیون ج.ا در خبرتوخبر این هفته