راه مردم : مطهری ؛ حدس می زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!!!