موشکاف ۲۰ آذر در این با نفسای تحریمها، شیخ فری چرک‌نویس بودجه ۹۸ رو داده تو اصطبل نظام

موشکاف ۲۰ آذر
?موشکاف: سلام دوستان! تو این وانفسای تحریما و بدبختیای نظام، یارو شیخ فری چرک‌نویس بودجة ۹۸ رو داده تو اصطبل نظام. هاهاهاها. یادتونه؟ یه بار پنبه اشو زدم. یارو نوبخت می‌گفت تو این بودجه حمایت از اقشار ضعیف در نظر گرفته شده، نا گفته پیداست که به سبک آخوندی. هاهاهاها. مثلا نوبخت گفته حقوق کارمندای دولت ۲۰٪ اضافه شده.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس – ۱۸ آذر
« افزایش 20 درصدی حقوق‌ها به طور یکسان و برای همه نیروهای کار هم می‌تواند باعث ایجاد احساس نابرابری شود به این صورت که با افزایش 20 درصدی حقوق آن شخصی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد 200 هزار تومان و حقوق آن کسی که 10 میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند».این اقتصاد دان حکومتی گفت «افزایش حقوق‌ها تبعاتی در اقتصاد کشور دارد که یکی از آنها ایجاد تورم است».
?موشکاف: هاهاهاها. اینم حمایت از اقشار ضعیف به سبک آخوندی. هاهاهاها. حمایت از اقشاز ضعیف بود یا حمایت از نجومی بگیرای دولت؟! هاهاهاها. خر خودتی! هاهاهاها. مگه نمی دونین که مدتهاس که دیگه این شامورتی بازیا دیگر اثر ندارد هاهاهاها.
حیدر مستخدمین حسینی از مهره‌های اقتصادی سابق دولت روحانی
«راهکارهای دولت برای جبران عقب افتادگی درآمدی مردم بیشتر مقطعی است». ..« اکنون دیگر مشخص شده نرخ دلار به صورت آگاهانه توسط دولت افزایش یافته. اما متناسب با نرخ دلار و کنارش افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که هرجا دست بگذارید قابل مشاهده است، چاره‌ای اندیشیده نشده است»…« در نظر گرفتن حدود 20 درصد افزایش حقوق برای حقوق بگیران نمی‌تواند جبران تورمی که طی یکسال بر خانوارها تحمیل می‌شود را بکند».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، بندة‌ موشکاف همون موقع گفتم که یارو شیخ فری با این کلاه به کلاه کردن بدهی های دولت به بانک مرکزی رو صاف کرد. هاهاهاها. این شیاد فک کرده میتونه دل مردمو تو این جهنمی که ساخته به یه قطره آب نسیه خوش کنه. هاهاهاها. آب در هاون میکوبه. هاهاهاها.
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۹ آذر
« مشکلات معیشتی مردم که به کاهش قدرت خرید آنان منجر شده نیازمند حداقل دو برابر کردن سطح دستمزدهاست تا به جبران آن منجر شود؛ با این حال نه تنها منبع تامین‌کننده‌ای برای آن شناسایی نشده، که این موضوع تورم گسترده‌ای نیز ایجاد خواهد کرد».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله بازم وعدة سر خرمن.. بیخود نبود که همین شیخ فری می گفت مریض رو به موت نظامو فقط باید با امید درمانی زنده نگه داشت. هاهاهاها. آخه آهی در بساط ندارن که با ناله سودا کنن. هاهاهاها. اما بچه های قیام میخوان چنان ضربه ای بهشون بزنن که آه از نهادشون بلند شه. هاهاهاها. بعله همین لشکر گرسنگان و بیکاران، همین کارگرا و دانشجوها. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار