موشکاف ۲۳ آذر ببینین وسط این دود و دما چطوری کاسه چه کنم چه کنم دست گرفتن

موشکاف ۲۳ آذر
?موشکاف: سلام و صد سلام خدمت دوستان موشکاف و موشکافی. شنیدین میگن طرف صورتشو با سیلی سرخ نگه میداره؟! هاهاها. حالا داستان عظماس که رنگ از رخسارش پریده، اما داد سخن میده که آآآآآآي! نظام ولایت با ثباته! نظام ولایت قویه! هاهاهاها. مشک آن است که ببوید، نه آنکه عطار بگوید. هاهاهاها. اما وسط این دود و دما ببینین چطوری کاسة چه کنم چه کنم دست گرفته. هاهاهاها.

خامنه‌ای – ۲۱ آذر
خامنه ای: «هدف آمریکا با این کارهای اخیر، با این کارهایی که این یکی دو ساله کردند و قلم درشتتش تحریم همه جانبه اقتصادی است و کارهایی که دارند می‌کنند، توطئه‌هایی که دارند می‌کنند، مامورین مخصوصی که برای این کار می‌گذارند، به دشمنان گوناگون ایران، منافقین و امثال اینها کمک می‌کنند،‌ نقشه اینها این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و بکمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی در کشور عزیر ایران اسلامی ما دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنند هدفشان این است همه‌ی تلاش خودشان را هم در این راه مصرف کردند.
?موشکاف: هاهاهاها. جنگ داخلی! هاهاها. میدونین منظورش از جنگ داخلی چیه؟ منظورش قیامه، قیام! هاهاهاهاها. تمام اون مقدمه چینی ها هم واسه این بود که ترس از قیامو نشون بده. هاهاهاها. و الا خود عظما هم میدونه که فقط با قیامه که ورمی‌افته. هاهاهاها. بخاطر همینه که ترس و لرز اصلیش رو نشون داده. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین:

«اینی ک اینها گفتند در سال ۹۷ ما چنین میکنیم، چنان میکنیم، نقشه‌هایی را برای جمهوری اسلامی ابراز کردند -یعنی در واقع نقشه‌شان لو رفت- این ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۹۸ بکشند؛ من‌باب مثال. همه باید حواسشان جمع باشد.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. نقشه ها هست! هاهاهاها. نقشه های و عزم و اراده و خشمهایی که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان.هاهاهاها نه از عمامة حکومتی و نه از منبر خمینی نشان. هاهاهاها.
«توصیه‌ی من به همه‌ی جوانهایمان، به همه‌ی مجموعه‌های گوناگون کشور، به همه‌ی اصناف کشور، به همه‌ی جریانهای سیاسی کشور این است که مراقب باشند به دشمن پهلو ندهند، مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند؛ بیدار باشند. اگر ما غافل بشویم، ما به خواب برویم، همان دشمن ضعیف زهر خودش را خواهد ریخت»
?موشکاف: هاهاهاها. پهلو چیه؟ الان ملت محاصره ات کردن. کانونای شورشی میخوان گازانبری بیان سراغت. هاهاهاها. الان وقت وقت فراره، بعد نگی نگفتیم ها هاهاها. البته ترس عظما هم از همینه. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار