موشکاف ۲۴ آذر میگن تو نظام ولایت دعواس! سر چی؟ سر جنازة رو زمین موندة برجام!

موشکاف ۲۴ آذر
?موشکاف: سلام! میگن تو نظام ولایت دعواس! سر چی؟ سر جنازة رو زمین موندة برجام! هاهاهاهاا. قرار بود با این برجام که از سال ۹۴،-اوئه! یعنی ۳ سال پیش- بسته شده، نظام ولایت به نون و نوایی برسه و از خفگی تحریما درآد. هاهاهاها. نه تنها تحریمای آمریکا برگشتن، اروپا هم جز یه مشت حرف چیزی کف دست نظام نذاشت. هاهاهاها. حالا سیدعلی مونده و حوضش. هاهاهاها.
رحیم‌پور ازغدی 21- آذر
«این هنر برجام و FATF است که آمریکا بدون جنگ اهداف خود را پیش ببرد»…« آقایان پس از این همه مسائل امروز رسوا شده اند و می‌بینیم آمریکایی‌ها چگونه زیر تعهدات خود زده اند البته حالا می‌گویند اروپایی‌ها خوب هستند آیا اروپا جز وراجی موضعی در مقابل ما داشته است».
?موشکاف: هاهاهاها. یارو بز بز قندی نظام یه جوری حرف میزنه که انگار نظام ولایت چارة دیگه ای هم داشته. هاهاهاها. آخه گلابی! حالا دیگه کار از خفگی اقتصادی هم گذشته، حل معضلات اقتصادی پیش کش، الانه نفسای کل نظام به شماره افتاده، این اروپایی هم که میگن در کادر امید درمانی های شیخ فریه، الکی به دلتون صابون نزنین. هاهاها.
سایت حکومتی الف – ۲۱ آذر
«رییس‌جمهوری کشور است و کلیددار این روزهای پاستور، اول به برجام امید‌بسته بود و حال به FATF، مانند برخی نمایندگان حامی‌اش خروج ترامپ از برجام را هم بر گردن منتقدان توافق هسته‌ای می‌اندازد و همچنان به برجام امید دارد؛ آن‌هم در شرایطی که نتیجه اقتصاد برجامی و مشکلات معیشتی مردم قابل مشاهده است».
?موشکاف: هاهاهاها. مثل اینکه کلید شیخ فری فقط به در همون پاستور میخورد. هاهاها. راهشو واسه صندلی باز کرد و الا باقی راه‌ها نه تنها باز نشد، دوقفله هم شد. هاهاهاها. اینا که اینقدر حرص برجامو میزنن، خوبه یه دو کلام هم از اقتصاد مقاومتی عظما بنویسن. هاهاهاها.
روزنامة حکومتی رسالت – ۲۱ آذر
« روحانی نمي‌خواهد پاي ميز حساب و کتاب حاضر شود و هزينه برجام را در گزارش هاي رسمي نه محرمانه نهادهاي نظارتي به نظاره بنشيند. در برجام دعوا و سخن اصلي در اصل گفت‌وگو و توافق نبود. سخن اين بود که شما تعهد مي‌دهيد و به آن عمل مي‌کنيد و هزينه براي کشور ايجاد مي‌کنيد اما دشمن به تعهد عمل نمي‌کند و شما حاضر نيستيد عمل به تعهدات را متوقف کنيد».
?موشکاف: هاهاهاهاه. بعله، دعوا این نیست که به قول امام دجالشون با شیطان بزرگ مذاکره کنن، نخیر! واسه حفظ نظام با خود خود شیطان هم دیزی دو نفره می خورن، اصلا عظما گفت خودش شروع کرده. هاهاهاها. دعوا اینه که سرشون به سنگ خورده ، سیاست لبخند و کنفرانس بالکنی به فنا رفته، قیام هم که ول کن نیست هاهاهاا. اصل دعوا اینجاست. باقی فسانه اس. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.