اعتماد: توییت عجیب برادر محسن ؛ کربلای ۴ برای فریب دشمن انجام شد!