موشکاف ۹ دی این قیام ادامه داره ووحشت عظما هم از همینه

موشکاف ۹ دی
?موشکاف: سلام! حال و احوال چطوره؟ سال نوی میلادی مبارک! پارسال همین موقع‌ها که همه داشتن جشن سال نو می گرفتن، بچه های قیام هم تو کوچه خیابون بودن و به دنیا نشون دادن که جشن ایران جدید و نو هم در راهه. هاهاهاها. این قیام ادامه داره. تمام وحشت عظما که گفت سال ۹۷ جنجال می‌کنن و واسه ۹۸ نقشه دارن از همینه. هاهاهاها. همین ترس و لرز به دلقکای سیرک جمعه هم سرایت کرده. ملاحظه بفرمایین.
پاسدار صفار هرندی – نمایش جمعه – 7 دی
یادم هست که همان زمان در روزهایی که فتنه هر روز به شکلی رخ می‌نمود و عرصه ای از عرصه‌های اعتقادات مردم را نشانه می گرفت و آسیب به آنها وارد می‌کرد شعار های انقلاب را مخدوش کردند به ساحت های مقدس متعرض شدند پنجه به چهره نورانی امام و رهبری کشیدند هر رذالتی را متصور بود مرتکب شدند ظاهر قضیه این بود که بحث بر سر این است که مثلاً در انتخابات حق یک کسی ضایع شده حق او را به دیگری دادند تقلب صورت گرفته و از این جور چیزها اما آنهایی که هوشیار تر بودند ماجرا را ورای این ظاهر می دیدند تصورشان این بود که این قصه یک بهانه ایست کما اینکه بعداً در شعارهای خودشان گفتند که این مسئله انتخابات و اینها بهانه است و اصل نظام مد نظر هست و آن را تبدیل به شعارهم کرده‌اند
به این آسانی کسانی امکان پیدا کردند در فضای فتنه که جای جلاد و مظلوم را عوض کنند این که آقا فرمودند که شعار نبود واقعیت پیدا کرده بود امام شده بود جلاد از نگاه آنها و جریان نفاق و جریان توطئه گر و جریانی که یک عمری حداقل در کارنامه جریان نفاق است که ۱۷ هزار شهید از مردم کوچه و بازار گرفته، اینها شدن در جایگاه مظلوم.
?موشکاف: هاهاهاها. چهرة نورانی امام و عظما. هاهاهاها. وقتی کانونای شورشی و بچه های قیام عکسا و بنرای این چهره های کریه رو آتیش می زنن نورانی تر هم میشه. هاهاهاها. حالا تصور کنین وقتی ریش عظما رو دود بدن چی میشه! هاهاهاها. بعله که اصل نظام نشانه اس. الان هم دقیقا همینطوره. به همین خاطره که این پاسدار لمپن‌ها اینطوری رفتن رو ویبره.
آخوند فاطمی ارفع – نمایش جمعة مشهد – ۷ دی
کماکان در حال توطئه هستند که مقام معظم رهبری برای اولین بار خطاب به مردم چند روز پیش هشدار دادند که همه باید مراقب باشند ممکن است دشمن درصدد باشد اتفاقاتی را برای سال ۹۸ رقم بزنند همانطور که در ۷۸ فتنه ایجاد کردند ۱۰ سال بعد در ۸۸ به امروز نزدیک به ده سال در سال ۹۸ و فرمودند البته ممکن است در همین چند ماه پایان سال هم اتفاقاتی رقم بخورد این که حضرت آقا می آیند مستقیم با مردم و بگویند همه باید مراقب باشید معنایش این است که دشمن دست از دشمنی بر نداشته.
فتنه امروز و چند روز پیش نماینده معزز ولی فقیه در استان امام جمعه بصیر و هوشمند ما و امام هدایت ما در شهر فرمودند فتنه امروز فتنه رهبر زدایی است فتنه ولایت زدایی است.
?موشکاف: هاهاهاها. عظما زدایی و ولایت زدایی، اونم تو همین چند ماه پایان سال. هاهاهاها. بعله. بر و بچه های قیام میخوان تمام لوش و لجنای ولایت و ولایت مدار رو بزداین. هاهاهاها. اما میدونین چرا اینقده مینالن و می ترسن؟! آخه قیام دی ماه پارسال هر روز به شکلی و در این جا و اون جا اوج میگیره. عظما خوب فهمیده که این تو بمیری از اون تو بمیریا نیست. فاتحة نظام خوندس. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.