موشکاف ۱۱ دی سلام و درود به دانشجوها که حال عظما رو گرفتن

موشکاف ۱۱ دی
?موشکاف: سلام! سلام و درود به دانشجوها که حال عظما رو گرفتن و با تجمع اعتراضی‌شون کارگزاران نظام ولایتو لرزوندن هاهاهاها. عظما این یارو تهرانچی، زئیس دانشگاه آزاد و اون آخونده هست، دادستان کل نظامه، منتظری رو میگم، عظما اینا رو فرستاد اوضاع و احوالو کنترل کنن و آب بریزن رو آتیش اعتراضات. هاهاهاها. تی وی ریش هم بعد ۵ روز مجبور شد به اعتراضات انعکاس بده. هاهاها.
تلویزیون رژیم – ۹ دی
دادستان کل کشور امروز به دانشگاه علوم و تحقیقات رفت و علاوه بر جلسة مشترک با مسئولان دانشگاه دربارة حادثة اخیر، در میان دانشجویان پای صحبت آنان نشست. منتظری با اشاره به دستور رئیس قوة قضاییه برای پیگیری فوری علل حادثه و مقصران آن به دانشجویان اطمینان داد که دستگاه قضا در حمایت از آنان تا آخر ایستاده و علاوه بر ایمن سازی، قطعاً با مقصران حادثة‌ اخیر برخورد می‌کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم با حضور در جمع دانشجویان، ضمن دلجویی و ابراز همدردی با انها پای سخنان آنان نشست.
?موشکاف: هاهاهاها. یارو بعد یه هفته میگه اومده واسه پیگیری فوری! هاهاهاها. یا فوری نمیدونه چیه یا اینکه اومده واسه جلوگیری فوری از اعتراضات دانشجویان نه پیگیری فوری! هاهاهاها. بعله. دست نظام ولایت رو شده. اولش سر و عمامه رو پایین گرفتن که موج اعتراضات رد شه، اما نشد، اعتراضات دانشجوها بیشتر هم شد. هاهاهاها. این بود که مجبور شدن این دو تا خبیث رو بفرستن. هاهاهاها.

« دانشجویان در چند روز گذشته منتظر بودند که مسئولان دانشگاه آزاد به میان آنها بیایند تا از مطالباتشان بگویند؛ اما خبری از مسئولان دانشگاه آزاد نیست و دانشجویان همچنان منتظر… (صدای یک دانشجو:‌ بیان عذرخواهی) حالا آقای منتظری دادستان کل کشور این انتظار را پایان میدهد.
یک دختر دانشجو: دیروز ما تجمع کردیم، اومدن به ما میگن حق با مشتری است! ما مشتری هستیم آقا؟
دختر دانشجو:‌ شما می‌رید با مسئولین برخورد می کنید یا نه؟
منتظری: گوش کنید خانم! ببینید ممکنه که بعضی از افراد از حوادثی که بعضا اتفاق می‌افته بخوان موج سواری کنند. اجازه ندهید که افرادی از این مسائل موج سواری بکنند».
?موشکاف: هاهاهاها. نگفتم؟ یارو بخاطر عذرخواهی و پیگیری فوری نیومده بود. می‌خواست جلوی موج اعتراضاتو بگیره که یه هویی سونامی نشه. هاهاهاها. اما دانشجوها گذاشتن کف دستش. یارو هم از ترس دمشو گذاشت رو کولشو در رفت. اما از اونجایی که جنایتکارن و جون آدما واسشون ارزش نداره، مثل دوران قیام چن تا دانشجو رو زیر گرفت و حالا داستان بدتر شده. ای دو صد لعنت به این نظام ولایت. اما نگران نباشین. بچه‌های قیام و کانونای شورشی خونشونو پس می‌گیرن. نمیذارن خون دانشجوها پایمال بشه. بعله. ترس عظما و نظامش هم از همینه. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.