!!!!مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیحی

مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی!!!!!!

تابلوی مغازه غضنفر: مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی!!!!!

غضنفر میره تو داروخانه و می پرسه شما ” اسید استیل سالیسیلیک ” دارید؟ فروشنده میگه: منظورتوت آسپرینه ؟ جواب میده : آره خودشه ؛ اسمش همش یادم میره .

دو تا بسیجی رو بردن جهنم فرداش با لباس سیاه و کثیف بر گشتن، پرسیدن چرا این جور شدین؟ گفتن خدا وکیلى کار دو نفر نبود ولى خاموشش کردیم !!

غضنفر وارد كابين خلبان شد و گفت: زود برو فرانسه. خلبان نگاهي كرد و گفت: ولي تو كه اسلحه نداري. غضنفر گفت: خاك برسرتون، شما هميشه بايد اسلحه بالاي سرتون باشه، با زبون خوش نمي‏توني بري؟