بسیجی میره تهران

بسیجی میره تهران

بسیجی میره تهران میبینه همه استین کوتاه پوشیدن میگه پس اینا چجوری دماغشونو پاک می کنن

بسیجیه از یکی می پرسه ساعت چنده ؟ می گه ۹ شب ! می گه یعنی چی از صبح تا حالا هرکسی یه چیزی می گه !!!

غضنفر ميره دکتر ميگه : آقای دکتر هيچ کس منو تحويل نمی گيره . دکتره ميگه : نفر بعدی !!

به بسیجه میگن : خانمت فوت کرده ، بسوزونیمش یا خاکش کنیم ؟؟؟ میگه : اصلا ریسک نکنین ؛ اول بسوزونیدش بعد خاکش کنین !