در پی قطع برق

درپی قطع برق

در پی قطع برق در شهر غضنفر اینها , جمعی از هموطنانمان ساعتها روی پله برقی ماندند !!!

به غضنفر میگن مرغه همسایه غازه یعنی چی , میگه ببخشید من مال این شهر نیستم نمیدونم ؟؟؟

غضنفر میره بانک چک خورد کنه , مسول بانک میپرسه چک سیباس ؟ غضنفر میگه نه مال گردوهای پارساله !!

به غضنفر میگن : بعد از این که نهنگ حضرت یونس را بلعید چی شد ؟ غضنفر میگه : سازمانی تشکیل شد به نام / یونس کو /  !!!!