آفتاب یزد: رئیس کل بانک مرکزی ؛ خودمان می‌دانیم حذف صفر بی تاثیر است !