اختاپوس نظام اخوندی در منطقه در حال متلاشی شدن است