انیمیشن طنز و سیاسی مملکت حسنقلی خانی – این قسمت ولایتی