دکتر بزن بهادر و آقای مجری با یه عالمه راهکارهای خنده دار برای خامنه ای و روحانی