طنز خنده دار و جنجالی وقتی که سخنگوی وزارت خارجه نمیفهمد – خامنه ای – روحانی