طنز خنده دار از برجام تا اینستکس و پشت صحنه های بیت خامنه ای