طنز قیمت گوشت و دلار جهانگیری – روحانی – خامنه ای

0
662