قلمت بشکند تاریخ

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی که برای بهشت نادیده ات

زندگی را برای مردم جهنم کردند

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی که به اسم دفاع از مستضعفان

زندگی های اشرافی برای خود و دوستانشان فراهم کردند

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی که برای کارگر حقوق 800 هزارتومانی و

برای خودشان حقوقهای نجومی تصویب میکنند

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی که پس از کشته شدن جوانان وطن در راه دفاع از میهن

برای صیغه کردن  زنان آنان چه رقابتی داشتند

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی که الاغ سواران دیروزی

امروز ماشینهای ضد گلوله میلیاردی و پس افتاده هاشون پورشه سوارن

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی که به دلیل عدم لیاقت  و مدیریت مسئولان ،

فساد و خودفروشی و دزدی و بیکاری و اعتیاد و زمین خواری خود مسئولان و ورشکستگی کارخانجات و حق خوری کارگران و تجارت دختران به کشورهای عربی و افتتاح صیغه خانه زنان ایرانی برای عربها در شهرهای مذهبی و انگ تروریسم بودن بر پیشانی هر ایرانی، در این کشور بیداد میکند

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی که شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس، مختص مردم بود و تفریح و زندگی و تحصیل در آن کشورها مختص مسئولان و فرزندانشان

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی به نام اسلام ،همه مردم و جوانان  را از اسلام گریزان کردند

قلمت بشکند تاریخ

اگر ننویسی  بلایی را که بر  مردم این سرزمین نازل شده است