طنز خنده دار خبرنگار پرس تی وی – مرضیه هاشمی – Melanie Franklin -press TV