طنز دیدار بشار اسد با خامنه ای – bashar assad Khamenei