یه عالمه خبرهای خنده دار از خامنه ای وروحانی و ظریف در خبرتوخبر این هفته