یه عالمه خبرهای خنده دار و سوتی های خامنه ای و روحانی در خبرتوخبر این هفته