میگن بعصی آخوندها هر منبری…

0
70

میگن بعضی آخوندها هر منبری

۲ میلیون تومن میگیرن؛

اگه یک منبر یک ساعت طول بکشه

هر دقیقه هم ۷۰-۸۰ کلمه حرف بزنه

عصبانی نباشه ریلکس بخواد حرفش نفوذ کنه

و عمیق بشینه ، میکنه از قرار کلمه ایی

حدود ۴۱۶ تومن تا ۴۷۶ تومن …

یعنی وقتی میگه؛

تحریم ها الطاف الهی است

این میشه ۱۶۰۰ تومن !

حالا یک دبیر ریاضی دبیرستان ساعتی

۴۰۰۰ تومن میگیره؛

اگر تعداد کلمات در دقیقه رو مساوی

فرض کنیم  میکنه از قرار کلمه ایی

۸ تومن تا ۹/۵ تومن…!

یعنی وقتی حکومتی که برای شنیدن

حرف مفت ۵۰ تا ۸۰ برابر بیشتر از شنیدن

حرف حساب پول میده

سرنوشت ملتش همینه دیگه ‌…! ❆❈❉❊❆❈❉❊❆❈❉❊