!گل ولای وجرم وجنایت

گِل ولای و جرم و جنایت !

ره آورد نظام جهل و نکبت

گل و لای و فساد و فقر و مکنت 

چرا از برف و باران بهاری

نصیب مردمان رنج و مصیبت 

چرا شد خانه ها پر از گل و لای

مقصر هست آیا این طبیعت

طبیعت هست آیا دشمن ما

مزخرف باشد این حرف وحکایت

چرا یک خانه از شیخان حاکم

نه آب و گل بدید و نیِ خسارت

به جایش مسکن و ویلای آنان 

ز باران شد تمیز و با طراوت

نشد عمامه و نعلینشان تر

ندارد سیل با آنان  لجاجت

به ناگه جمله بهر رفع بحران

ز رأس دولت و رأس ولایت

به صحنه آمدند از بِیت هاشان

ز ترس و وحشت از طغیان ملت

وعید و وعده ها بسیار دادند

همه هستند با هم در رقابت

رئیس مجلس و اعضای دولت

ز سردار و مدیر با کفایت

گزارشهای کشّاف و پیاپی

ز اقدامات ارکان حکومت

شب و روز کارشان «امدادرسانی»

به «معمولان» و «پلدختر»‌ به سرعت

بود «آقا»‌ لابد راضی از خویش

که دارد این همه لطف و عنایت  

.  .  . 

خلاصه شیخ و اذنابش اگر چه

به زیر سایه و چتر ولایت

ندارند غصه ی باران و سیلاب

بدون دغدغه در ناز و نعمت

ولیکن پاسخ سنگین مردم

برای چهل سال جرم و جنایت

بسا غران وکوبنده تر از سیل

کند نابودشان با خشم و قدرت

 گودرز  – ۱۵ فروردین ۹۸