موشكاف ۷ اردیبهشت – آه ناله عظما از تحریمها بلند شده

موشکاف ۹۸۰۲۰۷

?موشکاف: دوستان سلام. این روزها فضای نظام شده مثل شیشة پنجره‌یی که بسته اس و مگسا و بقیه حشرات به دنبال راه دررو به وز وز افتادن. این وسط از همه مسخره تر اون مگسهاییه که برای در بسته کری هم می خوانند. به خرمگس نظام گوش کنید:
تلویزیون رژیم – ۴ اردیبهشت
بارها افراد خیرخواه و دلسوز گفته‌اند و بنده هم تأیید میکنم که تحریم در موارد بسیاری به سود کشور است، به سود ملّت ایران است، این را افراد دلسوز و علاقه‌مند و مطّلع بیان میکنند. بله، تحریم یک مشکلاتی را ایجاد میکند؛ تحریم مبادلات بانکی، تحریم نفتی و غیره ممکن است یک مشکلاتی را به وجود بیاورد امّا در نهایت به نفع کشور است.
?موشکاف: بندة موشکاف با همة سوابقم در موشکافی. نفهمیدم از کی قمپز درمانی هم به لیست «درمان» های نظام اضافه شده. عظمایی که چند کلان ضربه زیر فک چپ و راستش اونو از تعادل خارج کرده هر دقیقه یه مدل وزوز می کنه. ملاحظه کنید:
تلاشی که اینها در زمینه‌ی نفت میکنند به جایی نمیرسد، ما آن مقداری که نیاز داریم، آن مقداری که لازم داریم، آن قدری که خودمان اراده کنیم، میتوانیم نفتمان را صادر کنیم؛ حالا آنها به خیال خودشان راه‌ها را مسدود میکنند امّا ملّت فعّال و مسئولین بیدار و هشیار اگر دامن همّت به کمر بزنند، بسیاری از بن‌بست‌ها را میتوانند باز کنند،
?موشکاف: هه هه هه! می‌گه هر قدر خودمون اراده بکنیم می‌تونیم نفت صادر کنیم، رفقا اینو یه جایی ثبت کنین تا وقتی آه و نالة عظمی از تحریمها بلند شد، بذاریم جلوش، اگر چه اینا روشون سنگ پای قزوینو از رو برده. نمونه‌ش همین نخالة نظامه که اسمشو گذاشتن ظریف، ادعاشو گوش کنین!
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس – ۵ اردیبهشت
ظریف: ایران دکترای دور زدن تحریم‌ دارد. همواره راهکارهایی برای دور زدن تحریمها وجود دارد و ما در این زمینه دکترا داریم.
?موشکاف: هه هه هه! خب ببینیم و تعریف کنیم! دوستان این هم یه مدل وزوزه. سروصداش را هم خیلی تو رژیم بلند می کنند که وزوزای هراس آلود شنیده نشه. یکیشون گفته بود برا دور زدن تحریمها بیایید یارانه های فلان و بهمان را قطع کنیم بذاریم جای کسری بودجه و کمبود فروش نفت. یعنی بازم دست کنیم تو جیب و سفرة مردم. اما واقعیت اینه که در شرایط کنونی، دست کردن تو جیب مردم، دیگه مثل سابق آسون نیست. ممکنه مردم اون دستو قطع کنن، ببینین همین پیشنهاد دست کردن چه جوری خود این جماعت رو دچار وحشت کرده!

روزنامة حکومتی ابتکار – ۴اردیبهشت
هدف قرار گرفتن مردم به تنهایی برای جبران خسارات ناشی از تحریم، نه‏تنها این تحول را بی‌اثر می‌کند که خود می‌تواند یک بحران جدید در سپهر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کند. … باید گفت برای تغییر اساسی در اقتصاد کشور نمی‌توان روی شانه‌های مردم به تنهایی حساب باز کرد؛ بلکه باید تمام همت و حمیت ارکان تصمیم‌ساز بر تغییر از درون خود باشد که این نیازمند سازوکاری قدرتمند و عزم همه‏جانبه برای گذر از برخی منافعی است که تا امروز خللی بر آن وارد نشده است.
?موشکاف: به به بله. به زبون اشهدش داره می گه ورق برگشته روزگار دیگه به کام عظمی و شیخ فری نیست. جبران خسارت تحریم از جیب مردم «یک بحران جدید در سپهر اجتماعی اقتصادی و سیاسی» نظامی ایجاد می کند. ترسیده رک بگه که بابا از دم جارو میشیم ها! عزت زیاد