موشكاف ۱۱ اردیبهشت- کلان ضربه به نظام ووحشت از فضای انفجاری

موشکاف ۹۸۰۲۱۱
?موشکاف: دوستان سلام. راستش بندة موشکاف تا همین الان قبل از اینکه خدمت برسم در حال موشکافی بودم تا در بیارم شدت کلان ضربه ها و وحشت از فضای انفجاری مردم شیخ فری را به جفنگ گویی انداخته، یا یک پردة دیگه از وقاحت آخوندای دست پروردة راحل گوربگوری هم بوده که بنده تا حالا خبر نداشتم.
تلویزیون رژیم – ۱۱اردیبهشت
ما همه اش اول سال می آییم می گوییم تورم ما چقدر بود حداقل حقوق کارگر چقدر بره بالا!!!
برای اینکه مشکلات کارگران ما کمتر باشه اما فقط این حقوق نیست که ما می دهیم ما باید در بسیاری از موارد طراحی کنیم که کارگر در سود سهیم بشه، شریک بشه، اگر این کار رو کردید شما بدانید بسیاری از کارخانه های شما صادر کننده میشه».
?موشکاف: ملاحظه فرمودید؟ آخوندای مفتخور، در برابر تورم بیش از صد درصد، ۲۰درصد کمتر یا بیشتر که اول هر سال ناچارن به حقوق کارگرا اضافه ، زورشون می‌آد، دارن نقشه می‌کشن همینم ندن و به جاش می‌گن کارگرا بیان تو سود کارخونه‌ها شریک بشن! کدوم سود عمو! مگه با بچه طرفی؟! یا کارگرا رو هم مثل خودت خیال کردی!

ممکن است اینجا شما به دولت خطاب کنید بگوئید دولت رئیس‌جمهور چرا قیمت ارز پایین نمیآید؟ خطاب من به شما این هست که هر چه ما تولید را ببریم بالا و هر چه خودکفا تر بشویم قیمت ارز میآید پایین برای این‌که اونها دارند فشار میآورند ما محصول نفت خام را صادر نکنیم ما اولا باید محصول مون را صادر بکنیم».

?موشکاف: واقعاً که این شیخ فری حیا رو خورده، آبرو رو بسته به کمرش! به روایت شیخ فری هم گرونی ارز تقصیر کارگراس، هم پایین بودن تولید و خودکفا نبودن مملکت. اما اونجایی که نوبت صحبت از حق و حقوق کارگرا میشه، شیخ فری که قبلا باد به گلو می انداخت و می گفت تحریمها اثر ندارد، یه دفعه قولنج تحریم و سیل می گیره و خودش را می زنه به پاساژ سیدعلی چپ.
اما این شیخ فری و جماعت حاکم، حواسشون نیست این راهی که دارن با کارگرا و زحمتکشا می‌رن، از کجا سر درمی‌آره. البته گاهی وقتا بعضیاشون یه چیزایی می‌فهمن و می‌نویسن که اگه خودشون، معنیشو می‌فهمیدن باید از ترس زهره ترک می‌شدن، گوش کنین!
روزنامة جمهوری اسلامی – ۹اردیبهشت
با استمرار این وضعیت، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. در این فرآیند عده‌ای نوکیسه به ثروت‌های متراکم می‌رسند و جامعه را به فساد می‌کشانند و عده‌ای که تعدادشان بسیار بیشتر است و اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند هرروز فقیرتر می‌شوند. . اینهمه بی‌توجهی به این اقشار و چراغ سبز دادن به استمرار فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه، صبر و تحمل اقشار ضعیف را به نقطه پایانی می‌رساند و در چنان شرایطی هیچکس نمی‌تواند جلوی طغیان این اقشار را بگیرد.

?موشکاف: به به بعله. این شرایط هم که میگه همینه که الان توشیم. صدای سیل اصلی به گوششون رسیده که از این چیزا می نویسن. خب شیخ فری این از آخر عاقبتت. حالا بازم در مورد سفرهای تفریحی کارگران بگو و نمک به زخمشون بپاش. روز حساب دور نیست، با هم حساب می‌کنیم! عزت زیاد