من معلم هستم

✍️ فریدون مشیری :

من معلّم هستم … ❤️

هر شب از آینه ها میپرسم :

به کدامین شیوه؟

وسعتِ یاد خدا را

بکشانم به کلاس؟

بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق ،

غرقِ دریای تفکّر بکنم …

با تبسّم یا اخم  …

من معلّم هستم  ❤️

نیمکت ها نفسِ گرمِ  قدم های مرا میفهمند ،

بال های قلم و تخته سیاه ،

رمزِ پروازِ مرا میدانند …

من‌معلّم هستم …❤️

دردِ فهمیدن و فهماندن ومفهوم شدن ،

همگی ، مالِ من است…

روز معلم ، برهمه عزیزان بزرگوار ،

اعم از استادان ، معلمین  ، فرهیختگان و همگان ،

 آنان که در زیر حاکمیت شوم و استبداد حاکم بر کشور

رنج و محنت دوران را به دوش میکشند

مبارک و خجسته باد …

پایان