موشکاف ۲۲ اردیبهشت – ترس نظام در نمایشهای جمعه

موشکاف ۹۸۰۲۲۲

? موشکاف: دوستان سلام. میگن سنگی را یک دیوونه توی چاه می اندازه چهل تا عاقل نمی تونند در بیارن. این روزا تو نظام ولایت همه دیوونه شده اند و معلوم نیست عاقل را باید از کجا پیدا کرد. ملاحظه بفرمایید تو جمعه بازارهای عظما، هرچه عظی رشته کرده بود را پنبه کردند.
نمایش جمعة گرگان- ۲۰اردیبهشت
جمعه بازار گرگان – آخوند نورمفیدی: تلاش می کنند مردم را در مقابل انقلاب و نظام قرار دهند و آنها را به شورش به خیابان‌ها هدایت کنند.
?موشکاف: ملاحظه فرمودید؟ اینهمه عظما گلو پاره کرده که تمامیت نظام در مقابل تمامیت استکبار و از این دارامب دورمب ها!! حالا این آخوند وحشت زده صورت مسئله اصلی را رو می کنه. بله جنگ اصلی تو مملکت، رفقا جنگ مردمه با نظام. باقی بهانه‌س، باقی فسانه‌س! ببینید این یکی چی میگه:
نمایش جمعه رودبار – ۲۱اردیبهشت
جمعه بازار رودبار – آخوند سید محمدی: « این‌ها می‌خواهند مردم را عصبانی کنند و به کف خیابان‌ها بکشانند».
?موشکاف: بله درد بی درمون اصلی نظام رو مجبور شدن بگن. به این یکی گوش کنید:

نمایش جمعه آستانه اشرفیه
جمعه بازار آستانة اشرفیه؛ آخوند احمد طیبی: « برای مقابله با آرایش جنگی دشمن نیاز به یک فرمانده است تا صدا و تلاشی واحد شنیده شود». دشمن در تلاش است با ایجاد جنگ رسانه‌یی مردم و به ویژه اقشار کم درآمد جامعه را به خیابان بکشاند».
?موشکاف: حالا که فهیمده مردم به خیابان خواهند آمد برای جاروی نظام تازه آقا یادش افتاده در آرایش جنگی نیاز به یک فرمانده است و باید صدای واحدی شنیده شود. این یکی دیگه آبروی نداشتة عظما و نظام را به باد داد و اعتراف کرد اوضاع نظام شیرتوشیر و هرکی هرکی شده کسی هم گوشش بدهکار کسی نیست. چرا؟ خب برا اینکه روند آخر نظام با مردم، هم رو شده هم نزدیک شده. دیگه حنای دشمن ما آمریکاس گفتن رنگ نداره که نداره. دشمن ما همین جاست: ملاحظه کنید:
روزنامة حکومتی همدلی – ۲۱اردیبهشت
:« آنچه مسلم است اگر استانداردهای جامعه‌مدنی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی هرچه زودتر رعایت نشود؛ مذاکره با ترامپ حتی بر فرض اینکه او تمام شرایط جمهوری اسلامی را نیز بپذیرد، مشکلی از مشکلات این روزهای جامعه ایران را حل نخواهد کرد».
?موشکاف: به به بعله دوستان. اوضاع نظام و عظما از قراره. ملاحظه کنید این یکی برای در بردن خودش صورت مسئله را چطور تعریف میکنه:
روزنامه حکومتی همدلی – ۲۱اردیبهشت
حسین واله دیپلمات پیشین: :« به نظر می‌رسد حرکت ترامپ چند منظوره است. راه اصولی مقابله با آن، تحکیم جبهه داخلی و تکیه بر قدرت مردم است از طریق ملی‌سازی حکمرانی در ایران».
?موشکاف: این یکی هم برا در بردن خودش میگه قدرت عظما را تیکه تیکه کنند. خب بکنند بندة موشکاف که بخیل نیستم. ولی اولا عظما ترجیح می‌ده خودشو تیکه تیکه بکنند، ولی به قدرتش دست نزنن! دومندش، فقط مردم ایران تا کانونهای شورشی را دارند نیاز به این وکیل وصیا ندارند. خودشون بلدن چطور «حکمرانی را ملی کنند. عزت زیاد