کیهان : اروپا جواب داد ، مهلت ۲ ماهه بی‌معنی است !