موشکاف ۲۵ اردیبهشت – زنگ آخر برای عظما

موشکاف ۹۸۰۲۲۵

?موشکاف: دوستان سلام. راستش بندة موشکاف نمی دونستم تو پیچ آخر سرنگونی، اوضاع اینقدر پیچ می خوره. هه هه هه. به اوضاع نظام که نگاه می کنم می بینم هر کی به فکر یه راه فرار برا خودشه. خاطرتون هست شیخ فری گفت که شما همه انتظارات را از دولت دارید ولی مگه دولت چقدر اختیار داره؟! این را گفت تا با یه پشتک واروی آخوندی صورت مسئله را عوض کنه. از قبل هم براش زمینه سازی کرده بودند

کیهان – خامنه‌ای -۲۳اردیبهشت
الیاس حضرتی در مقاله‌یی با عنوان بازنگری قانون اساسی، ضرورت‌ها و اولویت‌ها نوشت:« در این سالها به روشنی آشکار ساخته که بخشی از کاستی‌ها و مشکلات در اداره کشور ناشی از همین ایرادها و کمبودهای ساختاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنابر این به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح موادی از قانون اساسی به ویژه در بحث تنظیم حوزه فعالیت ، اختیارات ، وظایف، و مسئولیت دستگاههای مختلف اعم از قوای مجریه ، مقننه و قضائیه ، دستگاه رهبری، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و دیگر دستگاهها احساس می‌شود ».
?موشکاف: د د دی دی دی دی. دوز خر مرد رندی خونشون خیلی بالاس. با یک ملق بازی می خوان صورت مسئله مردم را که مرگ بر اصل ولایت فقیهه، به بازنگری قانون اساسی نظام تبدیل کنند بلکه نظام را از دست مردم در ببرن. اگه بقیه دیکتاتورها تونستن شماها هم می تونید. اونایی که نظامو تو این گرداب انداختن و راه به راه، زهر آتش بس و زهر اتمی و زهر حقوق بشرو تو حلقش ریختن حواسشون ششدونگ جمعه. ببینید همین یارو چی میگه:

الیاس حضرتی – مجلس ارتجاع – ۲۴ اردیبهشت
عزیزان من دشمن از تمام توانش دارد استفاده می‌کند با اخبار غلط با بزرگنمایی ۱۲۰۰نفر منافقین نشستند در چهره حزب‌اللهی و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و مدافعان نظام و افراطی و تندرو دارند سمپاشی می‌کنند و در داخل هم ما بدانیم که توجهی به این جنگ بزرگ داشته باشیم هم‌چنان دامن می‌زنیم.
?موشکاف: به به بعله! جنگ بزرگ. همونی که چهار دهه است بین مردم و مقاومتشون با نظام آخوندی ادامه داره.
منتها الان رسیدن به روند آخر تمام جلز و ولز اینا هم برا همینه که دیگه این ملق بازیا دردی از نظام دوا نمی کنه یکی نیس به شیخ فری و ملنگهایی که پای علم اختیارات سینه می زنند بگه این اختیارات را عظما که داره، اگه می تونست جل وپلاس نظامو از این گرداب بیرون می کشید. البته خود اینا هم حالیشونه که کاری ازشون ساخته نیس
مرتب هر کدام یک طبلی برداشته‌ایم بر اختلافات و تعمیق اختلافات و نقطه ضعف گرفتن بر علیه دولت، صدا و سیما بر علیه دولت دولت بر علیه مجلس، مجلس بر علیه آن یکی و با ما همه‌مان سرگرم موضوعات پوچ اندر پوچ هستیم بدون این‌که اثر بیرونی داشته باشیم.
?موشکاف: به به بعله. این شد حرف حساب شما که همه تان سرگرم پوچ اندر پوچید بهتره افة اختیار و بازنگری قانون اساسی را بذارید در کوزه. اگه این بازیا به حال نظام افاقه می کرد اون راحل گوربگوری جون به عزراییل نمی داد. به بعله عظمی زنگ آخره! به قول هموطنای خوش ذوقمون سید علی ببخشین، وقتشه که بلن شین! عزت زیاد.