به قدرت علمی اول منطقه تبدیل شده‌ایم

به قدرت علمی اول منطقه تبدیل شده‌ایم

یک نوجوان محروم از تحصیل نداریم

یک کارتون خواب نداریم

یک مغز از ایران فرار نکرده است

صادراتمان در منطقه رتبۀ اول است

اصلا معنی تلفات جاده ای را نمی‌دانیم

حتی یک کارخانۀ تعطیل شده نداریم

حقوق کارگران یک روز هم عقب نمی‌افتد

سالم ترین هوای جهان را داریم

چوبه های دار را شکسته ایم

دادگستری ها از بیکاری مگس می پرانند

یک ریال از بیت المال را هدر نداده‌ایم

قانون در سایۀ استقلال رعایت میشود

داروهای ساخت ایران را صادر میکنیم

دختر‌های‌مان در امنیت کامل هستند

حقوق زنان را کاملا رعایت میکنیم

طلاق را نمی‌شناسیم

شکنجه را نمی‌شناسیم

دزدی را نمی‌شناسیم

اعتیاد را کاملا ریشه کن کرده‌ایم

آرامگاه امام (ره) در کمال سادگی‌ست

رتبۀ نخست مطالعه در جهان را داریم

سینمای ما در اوج شکوفایی است

تیغ های سانسور را شکسته ایم

کنسرت‌ها در آرامش برگزار میشوند

دانشگاه ‌هایمان تولید علم میکنند

حوزه‌ها فقط به وظیفۀ خود عمل میکنند

ازدحام توریست‌ امان‌مان را بریده است

رسانه فقط حرف مردم را منعکس میکند

خبرنگاران در آزادی کامل گزارش تهیه کنند!!

پاسپورت‌مان هم درجهان احترام دارد

پایان