موشکاف ۳۱ اردیبهشت – شیخ فری دوباره قولنچ رفراندم قانون اساسی گرفته

موشکاف ۹۸۰۲۳۱

?موشکاف: دوستان سلام به شما و صد سلام به اونهایی که از بالا تا پایین نظام رو انداختن، به پشتک وارو و بشکن و بالا بنداز. ببخشید یهو پریدم وسط اصل مطلب. اجازه بدین از اول شروع کنم.
شیخ فری دوباره قولنج رفراندوم قانون اساسی گرفته. ملاحظه کنید:

آخوند روحانی – ۲۹اردیبهشت
اصل ۵۹ قانون اساسی میگه اگر ما در یک مسأله مهم فرهنگی اختلاف‌نظر داریم در یک مسأله سیاست خارجی اختلاف‌نظر داریم که راه تعامل است امروز یا تقابل؟ کاری نداره برویم پای صندوق آراء ملت ما بگویند راه چیه
?موشکاف: خب این جوری که شیخ فری گفت رفراندومو می‌خواد برای این که مردم بیان رأی بدن که مذاکره می‌خوان یا جنگ؟ هه هه هه! به خیال خودش خیلی زرنگه! انگاری که همة مسائلو حله ، مونده فقط همین یه قلم مذاکره! اما شیخ فری وسط راه یهو دبه در میاره و از سه چهار پنج تا مسأله صحبت می‌کنه، گوش کنین!
مردم بیایند پای صندوق آرا ممکن است سه تا مسأله چهار تا مسأله پنج تا مسأله مهم داریم اختلاف‌نظر داریم هر ۵تا مسأله را به رأی می‌گذاریم با رأی ساده آری – نه یک جوری تنظیم می‌کنیم ۵تا رأی می‌دهند مردم مشکل ما حل میشه ما ظرفیت کامل در قانون اساسی کشور ما هست.
?موشکاف: به بعله. شیخ فری نگفت اون چار پنج تا مسئله که مردم باید بیان نظر بدن چیه! شاعر گفته «اگر دردم یکی بودی چه بودی» و بندة موشکاف عرض می‌کنم که اگر دردم چهار پنج تا و ده تا و بیست تا بودی چه بودی!
مردم می‌گن مرگ بر اصل ولایت فقیه! شیخ فری می‌گه مردم بیاین واسه یه خرده این ور و اون ور کردن قانون اساسی رأی بدین! آشی که شیخ فری میخواد بپزه اون قدر شوره که صدای آدمای خودشم در آورده!
روزنامه حکومتی آرمان – ۳۰ اردیبهشت
زیباکلام: «چرا با مردم همچون کودکان رفتار می‌کنید؟ چرا واقعیت را به مردم نمی‌گویید؟ چرا مستمر تلاش می‌کنید صحبت‌های زیبا به مردم تحویل دهید؟».
?موشکاف: دوستان ملاحظه کردید؟ این ادا اطوارهای شیخ فری رو عظما و سگ و سیله‌های عظما که اصلاً‌ تحویل نگرفتن، هیچی! مردم هم که محل سگ بهش نذاشتن هیچی! آدمای خودشم این جوری می‌زنن تو سرش! هه هه هه. شیخ فری! وقتی مردم و کانونای شورشی مهر باطلو به هیکل تو و عظما و کل نظام زدن، از این جور شیادبازیا هم بیشتر از این گیرت نمی‌آد! عزت زیاد