سیاست های نظام آخوندی در جهان ومنطقه منجر به نابودی اش خواهد شد

0
10

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here