نظام آخوندی با قیامها وفشارهای مردم ایران گیر افتاده

0
31

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here