نظام آخوندی زیر تحریم ها وقیامها مانده وکمک اروپا بی نتیجه خواهد بود

0
7

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here