بیار آنچه داری ز مردی و زور

امریکا رزم ناو و یک گروه بمب افکن به خلیج فارس میفرستد. دیگر فرصتی از این بهتر نیست که شما آخوندها، پاسدارها، بسیجی ها، ارزشی ها و سربازان شهادت طلب اسلام ضرب شستی به استکبار جهانی نشان دهید. یک عمر است که پرچمش را آتش میزنید و با دهان کف کرده فحشش میدهید و داد میزنید که آی که من چکارش میکنم، حالا خود به پای خود به گور آمد. این باید از برکات اسلام باشد که دشمن خود به قتلگاه آمده.

که دشمن بپای خود آمد به گور.

بیار آنچه داری ز مردی و زور

چهل سال است که زور بازو و زهره شیر شما را در برابر دخترکان توی خیابان دیده ایم. توان و قدرت شما را در شکنجه اسماعیل بخشی و هزاران کارگر بینوا دیده ایم. نیروی شما را در زجر دادن مادران بیگناه با کودکان خردسال چون نسرین ستوده و نرگس محمدی و هزارها دیگر دیده ایم. اعدام زنان باردار را دیده ایم. زور پنجه شما در تجاوز را دیده ایم. برق سلاح شما را در برابر مردم بی سلاح و تیر بر قلب ندا دیده ایم. حالا هنگام زدن تیر هلاک به امریکائی های جهانخوار است.

آن وسائل جنگی فوق مدرن را بیرون بیاورید و با آن هواپیماها و زیردریائی ها و ناوها و موشکهای نقطه زن فوق پیشرفته شیطان امریکا و صهیونیزم جهانی را به زانو در آورید. دیگر لازم نیست ناو مقوائی نیمیتز را بسازید و در خشکی بگذارید و به ناو مقوائی و سرباز مقوائی و جنگنده مقوائی و تخته سه لائی حمله کنید. چه سعادتی از این بیشتر که حالا واقعی اش آمده و این هم اندازه همان مقوائی اش است که شما ساختید. بروید و بگذارید این کفار امریکائی مثل مردم توی خیابان بفهمند که ما شهید داده ایم. قدرت بی بدیل موشکی خود را در این چند روز در حمله به اسرائیل نشان دادید و حالا نوبت شیطان بزرگ است.

بروید و به پاس خون شهدا این امریکائی های متجاوز را نابود کنید. اجرتان با امام زمان. شک نکنید که این کشور متعلق به امام زمان است و حتماَ خودش به کمکتان می آید و غرقشان میکند. مرگ بر امریکا یادتان نرود

پایان