موشکاف ۴ تیر – این شما، و این هم ترانه ای از آخرین آلبوم خودم! تقدیم به همه موشکافای عالم

موشکاف ۹۸.۴.۴
?موشکاف: سلام، مخلص شما موشکافم، اشرفیا!‌اشرف نشان‌ها! ایول دارین با این تظاهراتا! دمتون گرم! زنده باشین! خداییش خوب حال عظما رو گرفتینا! هاهاهاهاها. یه هوک چپ تو بروکسل! یه هوک راست تو واشینگتن! هاهاها. حسابشو بکن که عظما افتاده گوشة رینگ و چپ و راست ضربه میخوره. هاهاها. این فلک زده، عظما رو میگم، تحریم هم که شد! چه تحریمی! هاهاهاها. دم اشرف‌نشان ها جلوی کاخ سفید گرم که مایک پنس هم صداشونو شنید! هاهاها. داخل ایران هم که نگو و نپرس، کانونای شورشی دماری از روزگار نظام درآوردن که بیا و ببین. هاهاها. تازه این از نتایج سحر است. با این اوصاف مگه حالی به عظما میمونه؟ نه والا! احوالی به عظما میمونه!؟ نه بلا (بالله) هاهاهاها. بخاطر همینه که میگم عظما این روزا، مخش تیلیته، حال و روز نظامش هم شده عین ترشی لیته. هاهاهاها. این شما، و این هم ترانه ای از آخرین آلبوم خودم! تقدیم به همه موشکافای عالم هاهاهاها.
ترانه موشکاف

عظما این روزا مخش تیلیته
شده نظامش عین ترشی لیته
می باره همه اش براش بلا و تحریم
نمیدونه باس چطور بگیره تصمیم
از کجاش بگم؟‌ تو بگو
از سپاش بگم؟ تو بگو
زیر میزو بگم؟‌ تو بگو
همه چیزو بگم؟ تو بگو
می شینه تو بیت آش و لاشه
ترسشم از اغتشاشه
هی میگه این موشکاف
کرد دهن ما رو صاف
?موشکاف اینجاس
مخلص شماس
عظما رو کردیم سوسیس و کالباس
هموطن حالا
راهی شو با ما
وقتشه رد شیم از روی عظما
هه هه هه کاردک بیارین جمعش کنیم!!!