آه از این عشق…

آه از این عشق

همیشه دوست دارم

        نغمه ای باشم

که تو را شاد کند

   همیشه دوست دارم

خاطره ای باشم

 که تو را به دشتها و گلزارها می برد

و زیباترین خنده هایت را

   به یادت می آورد

همیشه دوست داشته ام

دستانم

      شاخه گلی باشند

  و قلبم

قاب عکسی

از آبشاری در کوهستان جنگلپوش

                   بر دیوار خانه ات

همیشه دوست دارم

همیشه…

آه ازین عشق

که آرامم نمی گذارد.