موشکاف ۱مرداد عظما بدجوری در باتلاق گیر افتاده

موشکاف ۹۸۰۵۰۱

?موشکاف: دوستان سلام به شما هزار درود و سلام به همة اشرف نشانهایی که در کهکشان امسال، با ضربات زنجیره‌یی به گیجگاه نظام، عظما و همة کارگزارنش را همچی گیج و ویج کردن که آدم گاهی شک می کنه، نکنه مخشون از کار افتاده باشه. ملاحظه بکنید خودزنی می کنند چه خودزنی کردنی:
تلویزیون رژیم – ۳۰تیر
«رئیس مجلس اقدام قاطع ایران در توقیف نفتکش انگلیسی را مایة غرور ملی توصیف کرد. علی لاریجانی گفت: انگلیسی‌ها دزدی دریایی کردند و پاسخ آن را گرفتند. نمایندگان مجلس هم در بیانیه‌یی اقدام غرورآفرین سپاه پاسداران در تنگة هرمز حمایت کردند».
«حمایت از حرکت هوشمندانة سپاه در بهارستان.
لدا هوشیاری و قاطعیت در برخورد با تخلفات…
دفاع مجلسی‌ها از مقابلة سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تحرکات خرابکارانه در منطقه.
علیرضا رحیمی: از اقدام بجا و قاطعانة نیروی دریایی سپاه در توقیف کشتی متخلف انگلیسی حمایت می‌نماییم و درخواست داریم که در این مهم همچنان با قاطعیت و قدرت برخورد نمایند».
?موشکاف: بیجاره عظمافکر کرده اگه صبح به صبح دو قاشق از این قاطعیت های کشتی دزدی و شب به شب هم یه حب اقتدار به خورد نیروهاش بده، از اینا آبی برای نظام گرم می‌شه. در حالی که قضیه درست برعکس شده. صدای بیدبید لرزیدن به روزنامه‌هاش هم رسیده، دارن به عظما شیرفهم می کنند که عظما خیط کاشتی!

روزنامة حکومتی آرمان – ۳۱ تیر
در شرایط کنونی امتیاز بریتانیا آن است که عضو دائم شورای امنیت بوده بنابراین دست آنها بازتر است. همین که چنین موضوعاتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح و جلساتی در این رابطه تشکیل می‌شود حتی اگر به صدور قطعنامه نینجامد بلکه به صدور بیانیه‌ای نیز ختم شود به هر حال یک موفقیت سیاسی و دیپلماتیک برای بریتانیا در پی دارد. بنابراین در این مرحله بریتانیا با شکایت از ایران به منظور توقیف نفتکش خود توسط ایران، یک گام جلوتر از تهران است.

?موشکاف: حالا به این یکی گوش کنید داره به یه زبونی به نظام حالی می کنه که شکر اضافه خوردن مرضهای حاد میاره

روزنامة حکومتی ستاره صبح-۳۱تیر
ادامه توقیف کشتی انگلیسی مسائل حقوقی در عرصه بین‌المللی برای نظام ایجاد می‌کند، پس بهتر است که به توقیف نفتکش انگلیسی ادامه نداد. بسیاری از نشریات داخلی با شادکامی از اقدام متقابل نظام علیه انگلیس می‌نویسند. باتوجه به اظهارات غیرکارشناسانه که بسیاری از چهره‌های سیاسی با جهت‌گیری‌های خاص مطرح کرده و می‌کنند، نوعی جهت‌گیری مثبت به نفع انگلیس می‌تواند باشد. باید توجه داشت که شورای امنیت به همه مسائل توجه می‌کند؛ بنابراین بهتر است در داخل از این اقدام اظهار شادمانی نکرد، بلکه از کنار آن گذشت.
?موشکاف: ولی دوستان فراموش نکنید نکتة موشکافانه همونه که اول گفتم، نظام در اثر ضربات شما به این روز، یعنی دست و پا زدن و خودزنی در خلیج فارس افتاده، درست مثل آدم گیر افتادة توی باتلاق. خب عظی دست و پا بزن، بیشتر و بیشترش کن. عزت زیاد.