موشکاف ۱۲مرداد – شیخ فری بازم داره به «برجام» دخیل مذاکره می بنده

موشکاف ۹۸۰۵۱۲

?موشکاف: دوستان سلام و صدسلام . عرض به حضور شما که شیخ فری به شدت موشکافی لازم شده. قضیه از این قراره که با اینکه با تولیست کردن مم جواد ماله‌کش و اینکه بهش گفتن « کلاه بردار و حقه باز بی سروپا و سخنگوی یک رژیم نامشروع»، و با اینکه به قول روزنامه های حکومتی، با لیست گذاری ظریف، آمریکا کانال مذاکره با نظام را مسدود کرد، شیخ فری بازم داره به «برجام» دخیل مذاکره می بنده.

تلویزیون رژیم – ۱۰مرداد
:‌ « خب اگر کسی میگه من می‌خواهم مذاکره کنم با یک دولتی راه مذاکره چیه؟ راه مذاکره وزارت‌خارجه هست دیگه راه دیگه‌ای نداریم، رئیس این وزارتخانه و مسئول دیپلماسی خارجی کی هست؟ وزیر امورخارجه است».
?موشکاف: بیچاره جام کرده، دکور ویترین خارجی نظام را آوردن پایین و نوک مم جواد ماله‌کش را هم چیده‌اند و سرمایه یه عمر مدره‌بازی و جذب مماشات‌چی بر باد رفته، بازهم شیخ فری داره سر جنازه‌ی برجام نوحة مذاکره می خونه، ولی یه مشکل کوچیک هست اونم اینه که دنیا دست نظام را خونده که اینا اهل مذاکره نیستن. الان دنبال کش دادن هستن که شاید تو انتخابات آمریکا دری به تخته بخوره و شاید برای نظام روزنة مماشات باز بشه.:‌
تلویزیون رژیم – ۱۰مرداد
بعضی ها می گویند که آقا خوب زودتر تمام بشود این برجام ما راحت بشویم بدانند که این برجام همین امروز هم از لحاظ سیاسی از لحاظ حقوقی حتی از لحاظ اقتصادی با این که ثمر آن کم شده برای ما بسیار مهم هست و خوب می دانید چند سال بعد همه آن محدودیت‌ها برداشته می شود و تمام کالاهای دو منظوره ای که سازمان ملل در طول قطعنامه های مختلف علیه ما تصویب کرده بود آنها هم برداشته می شود
?موشکاف: دددی دی دی دی. بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با سلاح میاد ملاحظه می کنید برای بقای نظام چه محاسباتی کرده؟ فقط دو غلط داره. اول اینکه خیال کرده با این لشکر بیکاران و گرسنگان، نظام یکی دو سال دیگه وقت داره. دوم اینکه خودشو به تخرخر زده و اسمی از اشرفی‌هاو اشرف نشانها نیاورده تا ته مونده ریزشی را هم باد نبره، ولی خودش هم میدونه با حضور این مقاومت و اون جامعة انفجاری، نظام و سردمداراش یا به داره یا به باده. عزت زیاد