فقط: ریشه‌کنی!…

0
8

فقط: ریشه‌کنی!

فساد اقتصادی ناشی از فساد سیاسی و نظارت ناپذیر بودن سردمداران حاکمیت به‌خصوص هلدینگهای بزرگ اقتصادی وابسته به بیت ولی‌فقیه ارتجاع است که تسلط و سیطره یک اقلیت کوچک و برخوردار از امتیازات ورانت‌های مالی را بر ایران‌زمین امکان‌پذیر کرده و به بهانه حفظ نظام و در مقابله با به‌اصطلاح توطئه‌های داخلی و خارجی، تمامی خواست‌های سیاسی و اقتصادی مردم سرکوب می‌شود.

چپاول و غارت مردم و سرکوب سیستماتیک آنها نماد فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی حاکمیت ولایت‌فقیه است.

خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بر نفی این رژیم که در شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی فریاد شده است ریشه در همین واقعیت دارد که تنها راه مقابله با نظام فاسد و چپاول آخوندی ریشه‌کن کردن رژیم با همه باندهای درونی آن است.