موشکاف ۲ شهریور- ضربات اشرف نشانها به ملاج نظام کار خودش را کرده

موشکاف ۹۸۰۶۰۲

موشکاف: دوستان سلام، به نظر می رسد ضربات اشرف نشانها به ملاج نظام کار خودش را کرده و شیخ فری را دو باره به دروغ درمانی وادار کرده.
تلویزیون رژیم – ۳۱ مرداد

امروز تمام شاخصهای داخلی ما به ما می‌گوید شاخصهای اقتصادی ما فرهنگی ما اجتماعی ما، به ما می‌گوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به‌مراتب بهتر است، آرامش مردم بیشتر است ثبات بازار اقتصادی بیشتر است این را هم آمار تورم چند ماهه اخیر ما می‌گوید
موشکاف: هاهاهاها اگه همة شاخصا می گن اوضاع از پارسال بهتر شده، پس چرا دروغ درمانی تو این قدر عقب رفته، قبلنا یک آمار دروغی می دادی، حالا همونم دیگه نداری بدی هاهاهاها. دست بدجوری رو شده.
خب حالا بگو سال۹۸ چه فرقی با سال۹۷ داشته که این قدر اوضاع خوب شده؟

امسال یعنی در سال ۹۸ که تحریم آمریکا از پارسال شدیدتر شده و از هر زمان دیگر شدید تر شده و تمام امکاناتش را بکار گرفته و تمام امکاناتش را به کار گرفته علیه جمهوری اسلامی.
موشکاف: هاهاهاها پس خوب شدن اوضاع به خاطر شدت تحریما بوده، خب پس اگه تحریما این قدر عالی و پر برکت بوده، چرا برا ده شاهی درو زدنشون مم جواد بدبختو با کاسة گدایی فرستادی دوره گردی که هم از اشرف نشانا سیلی بخوره به علاوة گوجه و تخم مرغ، هم از طرف حساباش تو سری. اگه راس می گی خودت برو جلو هاهاهاها. حالا راسشو بگو فرمان این همه دروغو کی صادر می کنه؟

توییتر خامنه ای – ۷ تیر ۹۷:

خامنه‌ای خطاب به کارگزاران حکومتی: «امروز در دنیا با پروپاگاندا و تبلیغات، سیاه را سفید جلوه می‌‌دهند… شما هم باید با تبلیغات هنرمندانه و به‌کار گرفتن یک تیم قوی همین کار را بکنید».
موشکاف: هاهاهاها. آهان معلوم شد. بنازم به اون شیرایی که نظامو به این روز انداختن که سرش تو تله هسته‌یی و دمش تو تلة تحریم گیر کنه. شیخ فری هرچی می خوای سفید گری کار کن، این از اون سیاهی هاس که سفید بشو نیست. جارو شدنیه. که اینم کار یه بازوی پر اقتداره. عزت زیاد.