نجفی آزادشد…، پایان اختلاف یزدی و آملی لاریجانی !!!