موسوی تبریزی و غیرمنصفانه بودن حرفهای روحانی درمورد رئیسی

0
25

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here