همدلی : اشرافیت مذهبی …یا دجالیت لاکچری با پورشه و مازراتی!