موشکاف ۲۷ شهریور- عظما بعد از یک ماه زبون باز کرد

موشکاف ۹۸۰۶۲۷

?موشکاف: دوستان سلام. اجازه بدید مستقیم برم سراغ عظی. خب عظی اول می خوام به صحنه آمدنت را بعد از یک ماه که آرد نخودچی به دهن گرفته بودی، به پامنبری‌های ترسان و لرزانت تبریک و تسلیت بگم.
تبریک برا اینکه بالاخره صدات در اومد فهمیدن رو به قبله نیستی. تسلیت هم به خاطر اینکه کوه ولایت موش زایید. همه چی گفتی اما یک کلمه که نظام را تعیین تکلیف کنه نگفتی. بالاخره دو جمله بگو دردت جیه؟

سایت خامنه‌ای – ۲۶شهریور
اگر بخواهیم سخن را در دو جمله خلاصه کنیم، یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران؛ دوّم اینکه مذاکره یعنی نمایش موفّقیّت سیاست فشار حدّاکثری از سوی آمریکا.
?موشکاف: اوه اوه اوه. میگه مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری ازسوی آمریکا، عظی تو که بیست دفعه گفتی «فشارحداکثری» هر کی که نباید می‌دونست فهمید که زیر فشار آب‌لمبو شدی. ولی بالاخره «مذاکره» چی شد؟!
سایت خامنه‌ای – ۲۶شهریور
اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده شد عضو کشورهای معاهده کنند آن وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت می کنند با ایران صحبت می کنند او هم شرکت بکند.
?موشکاف: دددی دی دی. میگند از آخونده پرسیده خربزه میل داری یا هندوانه گفت هردوانه. خب عظی حالا فرض کن این «هردوانه» مذاکره و رفع تحریم را هم بهت دادند دو کلمه بگو درد بی درمونت را با موج نفرتی که بالا و پایین نظامت را به هم تابونده، می‌خوای چطوری حل کنی؟

ملّت در حال تصمیم‌گیری است، در مواجهه‌ی با موج تبلیغاتی گسترده‌ای و عظیمی و عمیقی که از سوی جبهه‌ی دشمن علیه کشور و علیه مقدّسات دارد صورت میگیرد؛ گاهی در داخل کشور یک گوشه‌ای، یک نشانه‌ای از این امواج غالباً زیرزمینی و پنهان خودش را نشان میدهد که دشمن چقدر در این زمینه فعّال است که ما البتّه از بخش مهمّی از این توطئه‌ها و مانند اینها آگاهیم، مطّلعیم،
?موشکاف: ببین عظی ، اسم خودت رو گذاشتی ملت،فحش و بد و بیراه ملت هم گذاشتی مقدسات و اسم وارفته های ریزشی ات را هم گذاشتی ملت اما نگفتی بالاخره با این موجی که تو راهه می خواهی چکار کنی؟ همون موج گسترده و عظیم و عمیق که گفتی! اگه فکر می کنی با این لگد اندازیا می‌تونی از این امواج به قول خودت زیرزمینی و پنهان که بیت‌العنکبوتت رو هدف قرار داده، قسر در بری، به همین خیال باش! خدمت می‌رسیم عزت زیاد