آواز من زنجیری‌ست…

0
6

آواز من زنجیری‌ست

که نه بدایتی دارد و نه نهایتی.

در آواز من تمام مردم را خواهی یافت.

بگذار تا با هم بخوانیم سرود خلق را

چرا که آواز، کبوتری‌ست که

برای رسیدن به دریا پرواز می‌کُند.

رها می‌شود

بال‌هایش را می‌گشاید

تا پرواز کند ….پرواز.

 ویکتورخارا

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here