موشکاف ۱۹ مهر- صنعتی که در نظام ولایت خیلی شکوفا شده صنعت بحران سازیه.

موشکاف ۹۸۰۷۱۹
?موشکاف: دوستان سلام! صنعتی که در نظام ولایت خیلی شکوفا شده ودر اون به خودکفایی رسیده و حتی صادرات هم داره صنعت بحران سازیه. هاهاهاها. بحران پشت بحران! بحران روی بحران و آخرین اون. بحران نمایش انتخابات. هاهاهاا. ببینین شیخ فری چه سوری زده. علی برکت الله! هاهاهاها.

آخوند روحانی در جلسة هیأت دولت ـ ۱۷مهر

ما بهترین مجلس شورای اسلامی در تاریخ ایران مجلس اول ما بود بهترین مجلس شما مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمی‌کنید مجلسی که تویش نظارت اینجوری نبود نه شورای نگهبانی نبود تا اینجوری نظارت کند دفاتر نظارتی نبود همه آمدند ثبت نام کردند از جناح های مختلف حتی منافقین هم آمدند ثبت نام کردند بهترین انتخابات داشتیم بهترین مجلس هم داشتیم این‌قدر سختگیری نکنیم فشار نیاوریم فکر نکنیم که ما این فیلتر را هر چه تنگ‌تر بکنیم این قیف را هر چه رویش فشار بیاوریم نتیجه‌اش نتیجه مثبت است مردم را آزاد بگذاریم!!!
?موشکاف: د د دی دی دی! که مجاهدین هم اومدن ثبت نام کردن، ها؟! می‌بینین اونجایی که می‌خوان برای خودشون و انتخاباتشون آبرو بخرن، می‌گن مجاهدین هم تایید می‌کردن! اما شیخ فری این جوری داشت زیرآب شورای نگهبانو و نظارت استصوابی رو می‌زد!
اما چند ساعت نگذشته یارو کدخدایی، سخنگوی شوربای نگهبان همچین تو دهن رئیس جمهور نظام زد که روحانی صدای اردک داد، مک مک مک! هاهاهاها.
خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۷ مهر
«مطالب امروز آقای رئیس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مْرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.»
?موشکاف: هاهاهاها. شیخ فری! خوردی؟‌ هسته اشو تف کن. هاهاهاها. اما این یکی کافیش نبود، یارو کدخدایی یه جفتک دیگه هم حواله اش کرد. هاهاها.
خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۷ مهر
«ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق‌الناس بوده و شورای نگهبان ‌به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند».
موشکاف: هاهاهاها. گرفتین منظورشو؟ داره اخوی شیخ فریو میگه. از همین حالا دمشو قیچی کردن. هاهاهاها. حالا این شیخ فری بیچاره رو ببینین که به خاطر همین دو کلمه حرف، هم باید از سخنگوی شوربای نگهبان تو دهنی بخوره هم از باند خودش طعنه بشنفه!

روزنامة حکومتی ستارة صبح -۱۸مهر
«روحانی به‌جای حرف دو پهلو از قانون اساسی پاسداری کند»
«چه در ذهن رئیس‌جمهور می‌گذرد و چرا شفاف منظور خود را بیان نمی‌کند. آنگونه که از سخنان روحانی برداشت می‌شود، وی از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ناراضی است؛ اما چرا صریح این موضوع را بیان نمی‌کند و می‌گوید مجلس دور اول بهترین مجلس تاکنون بوده و علت آن را هم نبود شورای نگهبان و نبود فیلتر می‌داند و می‌گوید در مجلس همگان از حق «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» برخوردار بوده‌اند».
?موشکاف: هاهاهاها. القصه! بحران نمایش انتخابات و خودزنی های نظام تو دورة انتخابات داره بالا میگیره، البته این آتیشیه که هر دو باند نظام توش می سوزن. هاهاهاها. جوونا!‌کانونای شورشی! فرصتو دریابین!‌ هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.